СПЕКТРИ спецификация:

 

Сайтът е собственост
на spectri.net

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ШУМ И ВИБРАЦИИ

 

за нас

 
 

Ние, представителите на СПЕКТРИ ЕООД (с Управител - инж. Борис Михайлов) с гордост поддържаме вече повече от 10 години нашата експертна насоченост в сферата на тясното поле на вибрациите и шума. Ние си партнираме успешно с водещите специалисти в сферата на шума и вибрациите (БАОКУШ, Bruel & Kjær – Дания, ИВТ и мн. др.).

Услугите в областта на ВИБРАЦИИТЕ са едно от стратегическите направления на нашата дейност. Ние работим и се развиваме основно в разширение на основния си предмет на дейност и задълбочаване на експертния ни капацитет и влияние в областта на вибрациите и шума. Ние сме изключителните контрагенти за Р. България на световния експертен лидер във вибрациите и шума, холдинга Bruel & KjærA/S – Дания.

Наш основен партньор е и Датския производител на вибромери и сиситеми за измерване на вибрации – фирмаPCH Engineering A/S.


Фирма СПЕКТРИ е изключителен партньор и на най-големия световен производител на системи за тестване, изпитване, генериране и калибриране на вибрации - фирматаLDS – Великобритания.


Нашите услуги в областта на вибрациите са един от най-развиваните направления в нашата маркетингова структура.


Фирма СПЕКТРИ е основен контрагент през последните години на организации, фирми и институции търсещи и имащи необходимост от услуги по измерване на вибрации, вибрационни проекти и анализи, вибродиагностика и специализиран мониторинг на вибрации.


Нека цитираме само малка част от нашите основни клиенти в областта на вибрациите: НЕК ЕАД, Технически Университет – София, АЕЦ Козлодуй, Топлофикация София, БИМ, Лукойл Нефтохим, БАН, Спарки Елтос и мн. други, доверили се на специалистите вибрации и шум.


Гама от услуги и дейности – с гордост ви каним да посетите основния ни сайт: www.spectri.net.

Допълнителна информация и презентация на предлаганите от нас продукти, може да видите на останалите тематични интернет страници, собственост на SPECTRI.NET:

WWW.SPECTRI.BG Резюмирани основните дейности на СПЕКТРИ
WWW.ШУМОМЕР.EU Предлагани от СПЕКТРИ шумомери
WWW.ВИБРОМЕР.EU Предлагани от СПЕКТРИ вибромери
WWW.ШУМ.EU Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на шума
WWW.ВИБРАЦИИ.EU Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на вибрациите
WWW.ИЗМЕРВАНИЯ.EU Предлагани от СПЕКТРИ услуги в областта на измерванията и диагностиката
 

 

За нас – участия в изложения и презентации


Обучения, семинари, конференции организирани от СПЕКТРИ


Инсталации, реализирани от СПЕКТРИ


Измервания по заявка на клиенти, реализирани от екип на СПЕКТРИ