Добре дошли в ВИБРАЦИИ.EU

Вибрации.eu

гр.София, Студентски Комплекс,
улица „Баку" № 5А, етаж №5, офис 5-2,3
1421 – София П. К. 39

Тел.: (02) 963-0464, 963-2638
Факс: (02) 963-1074

Кои сме ние

Дружеството СПЕКТРИ ЕООД (Управител - инж. Борис Михайлов) през последните над 10 години успешно развива основната си дейност като обединителен център в Р. България в областта на шума и вибрациите. Ние сме горди и с дългогодишното си сътрудничество с водещите експерти-лидери в областта на шума и вибрациите (БАОКУШ, Bruel & Kjær – Дания, ИВТ и мн. др.).

Вибромери за индустриални и промишлени приложения

Вибромери за индустриални и промишлени приложения

Многоканална мултианализираща многопараметърна система - PULSE

Вибрационни мониторингови модули

Вибрационни мониторингови модули

Вибрационни мониторингови модули

Вибромери за „Човешки вибрации” (общи и локални)

Вибромери за „Човешки вибрации” (общи и локални)

Система за измерване на „Човешки вибрации”

Вибрационни стендове и изпитателни системи

Вибрационни стендове и изпитателни системи

Вибрационни стендове и изпитателни системи

Вибрационни калибратори

Вибрационни калибратори

Вибрационни калибратори

Софтуер “Вибрационен анализ”

Софтуер “Вибрационен анализ”

Софтуер за „вибрационен анализ”

Как работим

Как работим

Шумомерите и средствата за измерване на шум са основен елемент от нашето портфолио. Ние сме горди, че през последните години се превърнахме в основен доставчик на шумомери за водещите институции и фирми в Р. България - МЗ (с регионалните РИОКОЗ), МОСВ (с регионалните РИОСВ), БИМ, ВМА (ВХЕИ), Столична Община, Община Пловдив, Летище София, Технически Университет – София и Варна, АЕЦ Козлодуй, Лукойл Нефтохим, както и многобройни лаборатории и органи за контрол.

СПЕКТРИ предлага пълно гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване на доставяните от нас шумомери – Вж. сервизните ни центрове на основния ни официален сайт SPECTRI.NET.