СПЕКТРИ спецификация:

 

Сайтът е собственост
на spectri.net

СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ШУМ И ВИБРАЦИИ

 

услуги

 
 
Инженеринг на машини и съоръжения, редукция на вибрации.
 
  • ВЕЦ
  • информация на сайта spectri.net
 

Изработване на проекти за редукция влиянието на вибрации
   

Измерване на вибрации (общи и локални)

 

Инсталация и монтаж на системи за постоянен мониторинг на шум в околната среда

 

Мониторинг, оценка и анализ на комунален шум
 

Инсталация на система за мониторинг на вибрации във ВЕЦ, реална визуализация на измервателна точка във ВЕЦ, успешно реализиран проект от СПЕКТРИ през 2008 г.
 

Инсталация на система за мониторинг на вибрации във ВЕЦ, реална визуализация на инсталирана система за мониторинг във ВЕЦ, успешно реализиран проект от СПЕКТРИ през 2008 г.

 
 

Реална визуализация на ИЗГЛЕД ОБЕКТ от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на НЕК)


Реална визуализация на ИЗГЛЕД ОБЕКТ от инженерингов проект за ВЕЦ. Успешно реализиран от СПЕКТРИ ЕООД (по задание на VATECH Австрия)


вибромер.eu


вибромер.eu